Reeglid

Ankeedid

1. Ankeet perele ja sõpruskonnale

Vali see ankeet, kui rajale lähevad alla 14 aastased lapsed + täiskasvanud- vaata ankeeti.

2. Personaalne ankeet lapsele, täidab lapsevanem/hooldaja

Vali see ankeet, kui rajale läheb alla 14 a laps. Ankeedi täidab ja kinnitab allkirjaga lapsevanem/hooldaja ning grupi esindaja või laps võtab selle seiklusparki kaasa – vaata ankeeti.

3. Ankeet lastegrupile, grupi esindaja täidab kõikide laste andmed

Vali see ankeet, kui rajale lähevad alla 14 a lapsed. Ankeedi täidab ja kinnitab allkirjaga üks täiskasvanu. NB! Ankeedi võib täita paberil või saata meile digiallkirjastatult – vaata ankeeti.

4. Ankeet üle 14 a ja täiskasvanute grupile

Vali see ankeet, kui rajale lähevad üle 14 a lapsed või täiskasvanud. Ankeedi täidab ja kinnitab allkirjaga iga ronija ise. Ankeet antakse üle seikluspargis koha peal – vaata lepingut.

Reeglid

 • Iga klient sõlmib enne rajale minekut Seikluspargiga kirjaliku lepingu ning läbib ohutusinstruktaaži.
 • Alla 14aastased pääsevad rajale üksnes täisealise isiku nõusolekul.
 • Laps võib ronima tulles esitada vanema poolt eelnevalt täidetud ja allkirjastatud lepingu. Lepingu leiate lehekülje lõpust.
 • Seiklusrajad 1-3 sobivad täiskasvanutele ja noortele, kes on pikemad kui 115 cm.
 • Seiklusrajad 1-6 sobivad täiskasvanutele ja noortele, kes on pikemad kui 140 cm.
 • Julgestusvöö on antud kliendile isiklikuks kasutamiseks ja see tuleb tagastada paviljoni kohe pärast raja läbimist.
 • Julgestusvöö edasiandmine kolmandatele isikutele on keelatud.
 • Hinna sees on ühekordne radade läbimine algusest lõpuni.
 • Pikad juuksed palume panna punupatsi või krunni.
 • Pärast ümberriietumist või WC külastamist peab julgestusvöö paigaldust kontrollima instruktor.
 • Isiklikke asju saab hoiule jätta Seikluspargi paviljoni.
 • Seikluspargi territooriumil käitume loodussäästlikult. Taara ning olmeprügi paneme eraldi.

Seikluspargi turvalisuse tagavad:

 • radade tehniline vastavus rangetele ohutusnõuetele
 • kogenud instruktorid
 • professionaalne alpinismivarustus
 • turvatross, mille külge seikleja on karabiinidega ühendatud
 • ohutusinstruktaaž ning harjutusraja läbimine instruktori valvsa pilgu all

Valgeranna Seikluspark vastab Euroopa Liidus tunnustatud AFNOR XP-902-1 ja XP S52-902-2 normidele.

Rada on vastavuses EN 15567-1 standardiga ja opereerimine EN 15567-2 standardiga.

Seikluspargi projekti koostas ja ehitusjärelvalvet teostas prantsuse firma ARAVIS AVENTURE SARL, mille juht Pierre Gay Perret on atesteeritud kõrgmägede giid ning omab laialdasi kogemusi seiklusparkide loomisel.

Firma omab seiklusparkide rajamise litsentsi ning nende registreerimisandmed on järgmised:

Viide: M7401 1170185
Siret nr: 432 305 845 00013
APE kood: 927c

Julgestus- ja ronimisvarustusena kasutame PETZL tooteid.